Roal jalostusarvoltaan Suomen paras bioyhtiö

Roal Oy on sertifioinut laatu- ja ympäristöjärjestelmänsä uusien ISO – standardien mukaisiksi. Roal Oy:lla on ollut laatujärjestelmä käytössä jo vuodesta 1994 lähtien ja ympäristöjärjestelmä implementoitiin tehtaalle 2015....

Lue lisää

Roalin uusi hyödykejärjestelmä on käynnistetty

Rajamäen entsyymitehtaan viimeisin investointi on otettu käyttöön. Rakentaminen alkoi syksyllä 2014. Investoinnin avulla pohjaveden tekninen jäähdytyskäyttö lopetetaan. Lisäksi järjestelmä tuottaa kuumaa vettä prosessista saatavalla hukkalämmöllä. Yleiskuva uudesta hyödykerakennuksesta. "Roal valmistautuu tulevaan investoimalla kestäviin ympäristöratkaisuihin" kertoo projektijohtaja Vesa Kurula. "Pohjaveden käyttäminen prosessin jäähdytykseen ei ole järkevää pidemmällä aikavälillä...

Lue lisää

Tekesin rahoituksella kehitettiin entsyymien tuotantoteknologiaa

Bioteknologiayritys Roal Oy valmistaa entsyymejä moniin teollisuuden tarpeisiin. Tekesin rahoittamassa hankkeessa syntyi uutta tietoa ja osaamista liittyen sekä Trichoderma-sienisuvun teknologiaan että bioinformatiikkatiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Hankkeen tulokset...

Lue lisää