Vastuullisuus Roalilla

Olemme sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan

Bioteknologia-alan yrityksenä vastuunamme on tuottaa ensiluokkaisia ja käyttöturvallisia entsyymituotteita, jotka vähentävät asiakkaidemme tarvetta raaka-aineille, haitallisille kemikaaleille ja energian käytölle. Näemme entsyymit mahdollisuutena vauhdittaa siirtymää kohti kestävämpää yhteiskuntaa.

 

Tavoitteenamme on toimintamme avoimuus ja vaikutusten läpinäkyvyys. Panostamme hyviin hallintoperiaatteisiin, jotka ohjaavat yrityksemme päivittäistä päätöksentekoa. Hyödynnämme yhteiskuntavastuutyössämme ISO 26000 ohjeistusta.

 

Vastuullisuustavoitteemme perustuvat olennaisuusarviointeihin

Toteutimme vuonna 2021 laajan olennaisuusarvioinnin yhdessä yhteistyökumppanimme AB Enzymes GmbH:n (AB Enzymes) ja muiden merkittävien sidosryhmien kanssa. Arvioinnin avulla tunnistettiin 25 Roalille ja sidosryhmille olennaista vastuullisuusaihetta. Saatujen tulosten pohjalta vastuullisuusnäkökohdat luokiteltiin neljän eri painopistealueen alle: 1) Ihmiset ja hyvinvointi, 2) ympäristö ja kiertotalous, 3) vastuullinen toimitusketju ja 4) vastuulliset ja turvalliset tuotteet.

 

Roalin vastuullisuustyölle EcoVadis platina -tason luokitus 

Roalin pitkäjänteinen kestävän kehityksen mukainen työskentely on palkittu vuosina 2021, 2022 ja 2023 kansainvälisesti arvostetulla EcoVadis PLATINUM -sertifikaatilla. Tämä tunnustus asettaa meidät toimialamme yrityksistä ylimpään 1 %:n vastuullisuustasoon. EcoVadis tarjoaa yritysten yhteistyöalustan kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuullisuuden globaalille arvioinnille. Arvioinnin perusteena on 21 indikaattoria ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja työoloihin, eettiseen toimintaan sekä kestävään hankintaan liittyen.

Entsyymit – katalyytti muutokselle

 

Entsyymit ovat proteiineja, joita löytyy kaikkialta ympäriltämme elävistä organismeista ja luonnosta. Ne toimivat kemiallisissa reaktioissa katalyytteina nopeuttaen biokemiallisia reaktioita. Uusiutuvista lähteistä valmistetut ja biohajoavat entsyymit ovat yksi johtavia ’vihreän kemian’ teknologioita. Vihreä kemia – toiselta nimitykseltään kestävä kemia kehittää mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja turvallisia kemiallisia tuotteita ja prosesseja. Entsyymien käyttö edistää vastuullista raaka-aineiden käyttöä elintarvikkeiden valmistuksessa ja monissa muissa teollisissa prosesseissa.  Jo pieni määrä lisättyä entsyymiä tuo katalysoitavaan prosessiin lukuisia ympäristöhyötyjä. Entsyymien avulla voidaan vähentää valmistusprosessissa syntyvän tuotantojätteen määrää sekä pienentää energiankulutusta ja parantaa tuotteiden laatua ja ulkonäköä.

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet ja Roal

 

YK on määritellyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 alatavoitetta, joiden tavoitteena on varmistaa kestävä tulevaisuus ja taata hyvän elämän edellytykset kaikille. Yrityksillä on keskeinen rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Siksi on tärkeää, että yritykset tunnistavat toimintansa yhteyden kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Sitoudumme edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja olemme tunnistaneet toimintamme kannalta kuusi merkittävintä tavoitetta, joihin pystymme vaikuttamaan positiivisesti toimintamme avulla.

 

  • Tavoite 2 – Poistetaan nälkä.
  • Tavoite 3 – Terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikille
  • Tavoite 5 – Sukupuolten tasa-arvo
  • Tavoite 8 – Edistetään kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, tuottavaa työllisyyttä sekä ihmisarvoista työtä kaikille.
  • Tavoite 12 – Vastuullinen kuluttaminen
  • Tavoite 13 – Ilmastoteot

Sidosryhmätyöskentely

 

Tavoitteenamme on avoin vuorovaikutus keskeisten sidosryhmien kanssa. Sidosryhmiemme näkemykset ja odotukset ja niihin vastaaminen vaikuttavat ratkaisevasti yhtiömme menestykseen ja toimintamme jatkuvuuteen. Vuoropuhelun avulla pystymme ymmärtämään entistä paremmin toimintaympäristöämme ja toimintamme vaikutuksia sekä vastuullisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita.

 

Vaikutamme suoraan tai sisaryrityksemme AB Enzymesin kautta useissa alan tärkeissä toimijaelimissä kuten Association of Manufacturers and Formulators of Enzyme Products (AMFEP) ja Kemianteollisuus ry:n Responsible care ohjelmassa.

 

Sidosryhmäyhteistyöllä lisäämme tietoa ja vaikutamme entsyymituotannon turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin sekä lainsäädäntöön. Olemme keskittyneet entsyymien kestävyysprofiiliin, entsyymien merkitykseen ruokaketjussa COVID-19 pandemian aikana sekä tuotteen soveltuvuuteen kasviperäistä ruokavaliota noudattaville.

Sertifikaattimme

 

Roal Oy:n toimintapoliitiikka perustuu integroituun hallintajärjestelmään, johon kuuluu laadunhallinta, ympäristönsuojelu, työterveys ja -turvallisuus, energiatoiminta ja elintarvike- sekä rehuturvallisuus. Toiminnallemme myönnetyt sertifikaatit ovat riippumattoman kolmannen osapuolen vahvistus toimintamme vaatimuksenmukaisuudesta.

 

Noudatamme ISO 9001 (laatu), ISO 45001 (työturvallisuus ja työsuojelu, OHS) ja ISO 14001-standardeja (ympäristövastuu). Käytössämme on myös ISO 50001 standardi energiankäytön hallinnointiin. Toimintamme on sertifioitu FSSC 22000 elintarviketurvallisuusstandardin ja FAMI QS rehuturvallisuusstandardin mukaisesti.

Kaikki sertifikaattimme löydät täältä.

Tutustu lisää vastuulliseen toimintaamme alla olevista linkeistä