INTERNETSIVUSTON

TIETOSUOJALAUSEKE

Viimeksi päivitetty 5.6.2018

 

Tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa käyttäjille (“Käyttäjä”), miksi ja miten Roal Oy (“Roal”) käsittelee henkilötietoja internetsivustolla www.roal.fi (“Internetsivusto”). Luethan Tietosuojaselosteen huolellisesti etukäteen.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

 

Roal Oy Y-tunnus: 0861194-9
Osoite: Tykkimäentie 15, 05200 Rajamäki
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Aulapalvelut, aula ( a ) roal.fi

 

2. OIKEUSPERUSTE JA KÄSITTELYN TARKOITUS

 

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä Internetsivuston tarjoamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu Roalin oikeutettuun etuun, jonka tarkoituksena on tarjota Käyttäjille olennaista tietoa Roalista ja sen tuotteista, varmistaa Internetsivuston tietoturva sekä kehittää Internetsivustoa käyttäjäystävällisemmäksi. Internetsivuston käytöstä kerätään automaattisesti seuraavia tietoja Käyttäjistä:

 

• Internetsivuston käyttöön liittyvät aikaleimat, lokitiedot ja kävijämäärät; ja
• Käyttäjän laitteen ja selaimen tiedot, kuten laite ID, laitteen malli, käyttöjärjestelmä, IP-osoite, verkkotunnukset.

 

3. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

 

Roal luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
• luotetuille IT-palveluntarjoajille, jotka mahdollistavat Internetsivuston. Nämä IT-palveluntarjoajat toimivat Roalin lukuun, eikä heillä ole itsenäistä oikeutta käyttää tietoja, jotka luovutamme heille;
• lainsäädännön vaatiessa tai salliessa, kuten haasteeseen tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi tai rikosepäilyn ilmoittamiseksi; tai
• jos Roal on mukana yritys- tai liiketoimintajärjestelyssä.

 

4. KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT

 

Roal ei siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

5. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

 

Roal säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, kuitenkin teknisiä tietoja enintään 30 vuorokauden ajan. Yhteydenottoa koskevia tietoja käsitellään niin kauan kuin on tarpeen yhteydenoton käsittelemiseksi.

 

6. OIKEUDET

 

Käyttäjällä on tietosuojalainsäädännön perusteella ja sen rajoissa seuraavat oikeudet:

 

• Käyttäjällä on oikeus pyytää pääsy itseänsä koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista;
• Käyttäjällä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista ja oikeus vastustaa käsittelyä;
• Käyttäjällä on oikeus pyytää henkilötietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen eli saada itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle;
• Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistolle, jonka yhteystiedot Käyttäjä löytää oheisen linkin kautta.

 

Yllä mainitut pyynnöt voi lähettää tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

 

7. TIETOJEN SUOJAAMINEN

 

Roalilla on käytössä tarpeelliset fyysiset, sähköiset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Roal rajoittaa pääsyn tietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on tarve saada tieto työnsä puolesta esimerkiksi vastatakseen yhteydenottoihin tai kehittääkseen Internetsivustoa.