Roal Oy on perustettu vuonna 1991, mutta yrityksen liiketoimintaosaaminen juontaa juurensa jo 50-luvulta.

Maailmanluokan entsyymivalmistaja – juuret sekä tuotanto vahvasti Rajamäellä

Roal Oy on perustettu vuonna 1991. Silloinen Alko ja saksalainen Röhm GmbH päättivät yhdistää bioteknisen liiketoimintansa ja lisätä valmistuskapasiteettiaan uuden yhteisyrityksen kautta.
Pitkäjänteinen, korkeatasoinen tutkimustyömme ja vahva teknologinen osaamispääomamme ovat kuitenkin peräisin jo paljon aikaisemmilta ajoilta; Alkossa ensimmäiset Aspergillus-homeilla tehdyt kokeillut tapahtuivat 1950-luvulla, ja Röhmissä on työskennelty entsyymien parissa 1910-luvulta lähtien.
Vuodesta 1999 omistajiamme ovat olleet brittiläinen Associated British Foods ja pohjoismainen Anora (ent. Altia). Tuotteidemme markkinoinnissa ja myynnissä teemme yhteistyötä AB Enzymesin kanssa.
Organisaatiomme koostuu keskenään läheisessä yhteistyössä toimivista T&K:sta ja tuotannosta. Tuotannon osana toimivat laadunvalvontalaboratorio, ostot ja logistiikka sekä kunnossapito. Hallinto toimii tukifunktiona edellä mainituille toiminnoille tarjoten johtamis-, työsuojelu-, talous-, HR- sekä laatu- ja ympäristöpalveluita.