Roal Oy:n johto koostuu T&K:n johdosta ja tuotannon johtoryhmästä.

Tuotannon johtoryhmä

Vasemmalta ylhäältä: Toimitus- ja tuotantojohtaja Pekka Kekki, tekninen päällikkö Eerika Hoikkala, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupäällikkö Irene Paajanen, tehdaspäällikkö Juha Isoherranen, hankintapäällikkö Tapio Degerman, henkilöstöpäällikkö Heidi Nylund ja talouspäällikkö Janne Vauhkonen.