"Roalissa on paljon osaavia ihmisiä joiden kanssa on ilo työskennellä."

Olemme töissä

Roalissa!

Marja-Leena,

SAP-asiantuntija, tuotanto

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 1996

“Työhöni kuuluu SAP-asiantuntijana toimiminen tuotannossa. Teen tiivistä yhteistyötä tehdaspäällikön, laadunvalvonnan, varaston ja tuotannon kanssa. Työ pitää sisällään paljon kommunikointia niin ulkomaisten kuin kotimaistenkin yhteistyökumppanien kanssa. Yksi tärkeimmistä ulkomaisista kontakteista on myyntiyhtiömme Saksassa, jonne kommunikointi tapahtuu päivittäin.

 

Roal on kehittyvä yritys ja kehityksen kautta on avautunut myös työntekijöille uusia mahdollisuuksia kehittyä omassa työssään. Työn monipuolisuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet työskennellä eri osa-alueiden ammattilaisten kanssa ja uuden oppiminen innostavat. Jokainen työpäivä on erilainen ja uusia haasteita täynnä, joiden ratkomisessa mukava työyhteisö auttaa.”

Joni,

prosessityöntekijä, tuotanto

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 2014

“Työskentelen prosessityöntekijänä tuotannossa. Sain tietää yrityksestä tutun kautta, kiinnostuin paikasta ja soitin tuotannon esimiehelle hyvissä ajoin keväällä. Pääsin haastatteluun ja kesätöihin. Kesä meni mukavasti, hyvässä tiimissä oli kiva työskennellä. Samassa tiimissä avautui vakinainen paikka kesän jälkeen. Uskon, että motivaationi työskennellä sekä oma-aloitteisuuteni huomattiin, koska sain tuon vakinaisen paikan loppuvuodesta.

 

Tiimissämme autetaan toisia ja yhteistyössä pohditaan asioita, vaikka jokaisella on oma vastuualueensa. Tiimin esimies on sopivan vaativa, osaa hommansa ja antaa apua aina tarvittaessa. Firma on hyvän kokoinen, raja-aitoja ei ole osastojen välillä ja työkavereihin on helppo tutustua. Eniten nautin siitä, ettei yksikään työpäivä ole samanlainen kuin edellinen vaan vaihtelua riittää.”

Päivi,

laatukoordinaattori, tuotanto / laadunvalvontalaboratorio

Työskennellyt Roal Oy:ssa vuodesta 2000

“Työnkuvani laadunvalvonnassa on laaja. Työtehtäviäni ovat mm.  raaka-aineiden laadunvalvontaan liittyvät kontaminanttianalyysit, valmistusdokumentit, tuotteiden jäljitettävyys ja asiakasvalitusten analyysikoordinointi. Lisäksi toimin yhtenä mikrobiologian vastuuhenkilönä ja vastaan hyvien tuotantotapojen varmistamisesta koskien mm. ympäristöhygieniaa, CCP- pisteiden seurantaa, lasi-ja puupolitiikkaa, siivousta ja tuholaistorjuntaa.

 

Työskentely Roalissa on toisinaan haastavaa, koska tilanteet muuttuvat usein nopeasti ja niihin on osattava reagoida. Nopeaan reagointiin auttaa se, että kaikki työntekijät ovat tuttuja, joten kommunikointi on helppoa”

Olli,

prosessi-insinööri, tuotanto

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 2006

“Tehtäviini kuuluu fermentointiprosessin suunnittelu ja seuranta, ja sitä kautta myös tuotantoprosessin tekninen kehittäminen ja pullonkaulojen poisto. Lisäksi vastaan tuotannon päivittäisestä työnohjauksesta. Olen myös aktiivisesti mukana työturvallisuusjärjestelmän ylläpidossa ja toimin asiantuntijana työturvallisuusasioissa.

 

Työni on monipuolista ja vaihtelevaa. Laitteita on paljon ja niissä riittää tutkittavaa ja parannettavaa, prosessissa yhdistyy sekä prosessiteknologia että biotieteet haastavaksi ja mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.

 

Roalissa on paljon osaavia ihmisiä, joiden kanssa on ilo työskennellä. Työsuojelukulttuurin luominen koko organisaation kanssa on myös mielenkiintoinen kehittämisalue jossa saa olla tekemisissä kaikkien Roalilaisten kanssa.”

Kari,

erikoistutkija, tutkimus ja tuotekehitys

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 2007

“Työskentelen useassa tuotekehitysprojektissa. Työskentely tapahtuu pääasiassa ryhmässä, jossa ryhmän kullakin jäsenellä on oma erikoisosaamisalueensa. Työnkuvaani kuuluu uusien entsyymiaktiivisuuksien seulominen mikrobeista, entsyymien puhdistaminen, entsyyminen ominaisuuksien karakterisointi, entsyymien rakennetutkimukset ja entsyymien ominaisuuksien muuttaminen kohdennetun mutageneesin avulla. Lisäksi työhöni kuuluu keksintöjen patentointiin osallistuminen ja kilpailijoiden patenttien seurantaa.

 

Työ on haastavaa. Työssäni voin tehdä itsenäisiä päätöksiä. Saan motivaatiota ryhmätyöskentelystä jolla voidaan ratkaista ja saavuttaa isompia kokonaisuuksia. Koen myös motivoivana tekijänä mahdollisuuden seurata keksinnön etenemistä tehtaalle tuotantoon ja edelleen markkinoille.”

Sanna,

tutkimusavustaja, tutkimus ja tuotekehitys

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 1998

“Tehtäviini kuuluu laboratoriomitan fermentoinnit ja niihin liittyvät analyysit, analyysien primääritulkinta ja niiden dokumentointi. Kerään ja kirjaan analyysituloksia ja kasvatusaikaista tietoa sekä annan tarvittaessa kasvatuksiin liittyvää ohjausta. Osallistun kasvatuksiin liittyvien laitteiden kalibrointeihin ja käyttökuntoa ylläpitäviin toimintoihin. Vastaan laboratorioiden tarviketilauksista. Vastuullani on myös sovittujen projektien osakokonaisuuksien läpivienti.

 

Pidän työstäni, siksi täällä on ihan mukava olla töissä.”

Janita,

vuorotyönjohtaja, tuotanto / fermentointiosasto

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 2009

“Työskentelen vuorotyönjohtajana tuotannossa. Sain tietää Roalista opiskelujeni kautta, kiinnostuin yrityksestä ja hain hyvissä ajoin kesätöitä. Ensimmäinen kesätyöni T&K:n laboratoriossa meni varmaankin hyvin, koska toisena kesänä sain suoraan kesätyön tuotannon puolelta. Jatkoin töitä kesän jälkeen määräaikaisena prosessityöntekijänä ja samalla tein Kemiantekniikan insinööritutkintoni lopputyön. Vajaan vuoden työskentelyn jälkeen minut vakinaistettiin ja muutaman vuoden päästä ylenin vuorotyönjohtajaksi.

 

On hienoa olla töissä yrityksessä, jolla on hyvät tulevaisuudennäkymät. Työkaverit ovat mukavia ja heidän kanssaan on kiva työskennellä. Mielenkiintoiseksi työn tekee vaihtelevuus ja työn vaativuus, lisäksi on palkitsevaa päästä käyttämään omaa osaamista ja olla koulutusta vastaavassa työssä.

 

Roal on hyvä ja turvallinen työnantaja sekä myös entsyymibisnes alana kehittyy ja kasvaa jatkuvasti. Olen ollut tyytyväinen tekemiini valintoihini, täällä nautin työstani.”

Milla,

Tukipalvelu spesialisti

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 2017

“Tulin Roalille töihin kesäkuussa 2017 äitiysvapaan sijaiseksi aulapalveluihin. Vajaan vuoden kuluttua sain lisää vastuuta ja työsuhteeni vakinaistettiin. Tällä hetkellä nimikkeeni on Support Service Specialist ja toimin assistenttitiimin esimiehenä. Vastuualueeseeni kuuluu aula- ja tehdaspalvelut, kulunvalvonta, työhyvinvointi sekä olen myös työterveyshuollon yhteyshenkilö. Koen nykyisen toimenkuvani olevan täydellinen minulle, se on monipuolinen ja saan tehdä paljon erilaisia asioita päivän aikana, josta nautin. Tuen työlläni koko henkilöstöä, jotta jokainen voisi keskittyä omaan työhönsä – palveluasenne on meidän tiimin ykkösjuttu.

 

Minusta täällä on hyvä olla töissä, yrityksessä oikeasti panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja tehdään asioita sen eteen. Meillä on matala hierarkia, jokaista on helppo lähestyä ja ihmiset ovat ystävällisiä. Täällä on hyvät mahdollisuudet kehittää itseään ja yrityksen puolesta siihen kannustetaan. Pidän myös siitä, että pääsen välillä käymään Saksassa tapaamassa paikallisia kollegoita.”