"Roalissa on paljon osaavia ihmisiä joiden kanssa on ilo työskennellä."

Olemme töissä

Roalissa!

Marja-Leena,

SAP-asiantuntija, tuotanto

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 1996

“Työhöni kuuluu SAP-asiantuntijana toimiminen tuotannossa. Teen tiivistä yhteistyötä tehdaspäällikön, laadunvalvonnan, varaston ja tuotannon kanssa. Työ pitää sisällään paljon kommunikointia niin ulkomaisten kuin kotimaistenkin yhteistyökumppanien kanssa. Yksi tärkeimmistä ulkomaisista kontakteista on myyntiyhtiömme Saksassa, jonne kommunikointi tapahtuu päivittäin.

 

Roal on kehittyvä yritys ja kehityksen kautta on avautunut myös työntekijöille uusia mahdollisuuksia kehittyä omassa työssään. Työn monipuolisuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet työskennellä eri osa-alueiden ammattilaisten kanssa ja uuden oppiminen innostavat. Jokainen työpäivä on erilainen ja uusia haasteita täynnä, joiden ratkomisessa mukava työyhteisö auttaa.”

Joni,

prosessityöntekijä, tuotanto

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 2014

“Työskentelen prosessityöntekijänä tuotannossa. Sain tietää yrityksestä tutun kautta, kiinnostuin paikasta ja soitin tuotannon esimiehelle hyvissä ajoin keväällä. Pääsin haastatteluun ja kesätöihin. Kesä meni mukavasti, hyvässä tiimissä oli kiva työskennellä. Samassa tiimissä avautui vakinainen paikka kesän jälkeen. Uskon, että motivaationi työskennellä sekä oma-aloitteisuuteni huomattiin, koska sain tuon vakinaisen paikan loppuvuodesta.

 

Tiimissämme autetaan toisia ja yhteistyössä pohditaan asioita, vaikka jokaisella on oma vastuualueensa. Tiimin esimies on sopivan vaativa, osaa hommansa ja antaa apua aina tarvittaessa. Firma on hyvän kokoinen, raja-aitoja ei ole osastojen välillä ja työkavereihin on helppo tutustua. Eniten nautin siitä, ettei yksikään työpäivä ole samanlainen kuin edellinen vaan vaihtelua riittää.”

Päivi,

laatukoordinaattori, tuotanto / laadunvalvontalaboratorio

Työskennellyt Roal Oy:ssa vuodesta 2000

“Työnkuvani laadunvalvonnassa on laaja. Työtehtäviäni ovat mm.  raaka-aineiden laadunvalvontaan liittyvät kontaminanttianalyysit, valmistusdokumentit, tuotteiden jäljitettävyys ja asiakasvalitusten analyysikoordinointi. Lisäksi toimin yhtenä mikrobiologian vastuuhenkilönä ja vastaan hyvien tuotantotapojen varmistamisesta koskien mm. ympäristöhygieniaa, CCP- pisteiden seurantaa, lasi-ja puupolitiikkaa, siivousta ja tuholaistorjuntaa.

 

Työskentely Roalissa on toisinaan haastavaa, koska tilanteet muuttuvat usein nopeasti ja niihin on osattava reagoida. Nopeaan reagointiin auttaa se, että kaikki työntekijät ovat tuttuja, joten kommunikointi on helppoa”

Olli,

Senior Quality Specialist, Product Service

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 2006

“Työskentelin Roalissa jo opiskeluaikanani tuotannon eri tehtävissä, koulutukseltani olen Biotekniikan insinööri (AMK). Olen työskennellyt erilaisissa tuotannon ja työsuojelun asiantuntijatehtävissä ja nyt olen laatuspesialistina Product Service ryhmässä.

 

Tehtäviini kuuluu tiedon tuottaminen ja jakaminen asiakkaille ja sisäisille sidosryhmille, sekä tuotetiedon hallinnan ohjaaminen. Toimin M-files administraattorina ja pidän yllä sekä kehitän tiedon hallintaa tässä järjestelmässä.

 

Lisäksi toimin sisäisenä kouluttajana työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukoulutuksissa.

 

Parasta Roalilla työskentelyssä on se, että saa tehdä töitä osaavien ja mukavien ihmisten kanssa ja työtehtävät ovat sopivan haastavia ja vaihtelevia. Työskentely kasvuyrityksessä on tarjonnut näköalapaikan jatkuvasti kehittyvään toimintaympäristöön.”

Sanna,

tutkimusavustaja, tutkimus ja tuotekehitys, Mikrobiologian tiimi

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 1998

“Monipuolisiin työtehtäviini kuuluu laboratoriomitan fermentointien läpivieminen, jälkikäsittelytyöt sekä näihin liittyvät proteiini- ja entsyymianalyysit. Analyysejä teen sekä käsin että nesteenkäsittelyroboteilla ja analysaattoreilla. Analyysituloksista teen primääritulkintoja ja dokumentoin ne sähköisiin järjestelmiin.  Annan tarvittaessa kasvatuksiin, jälkikäsittelytöihin ja analyyseihin liittyvää ohjausta tiimimme yhtenä perehdyttäjänä. Osallistun sekä kasvatuksiin että analyyseihin liittyvien laitteiden kalibrointeihin ja käyttökuntoa ylläpitäviin toimintoihin. Vastaan lisäksi laboratorioiden tarviketilauksista. Vastuullani on myös sovittujen projektien osakokonaisuuksien läpivienti.

 

Pidän työstäni, koska se on monipuolista ja vaihtelevaa, ja juuri siksi viihdynkin täällä töissä.”

Janita,

vuorotyönjohtaja, tuotanto / fermentointiosasto

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 2009

“Työskentelen vuorotyönjohtajana tuotannossa. Sain tietää Roalista opiskelujeni kautta, kiinnostuin yrityksestä ja hain hyvissä ajoin kesätöitä. Ensimmäinen kesätyöni T&K:n laboratoriossa meni varmaankin hyvin, koska toisena kesänä sain suoraan kesätyön tuotannon puolelta. Jatkoin töitä kesän jälkeen määräaikaisena prosessityöntekijänä ja samalla tein Kemiantekniikan insinööritutkintoni lopputyön. Vajaan vuoden työskentelyn jälkeen minut vakinaistettiin ja muutaman vuoden päästä ylenin vuorotyönjohtajaksi.

 

On hienoa olla töissä yrityksessä, jolla on hyvät tulevaisuudennäkymät. Työkaverit ovat mukavia ja heidän kanssaan on kiva työskennellä. Mielenkiintoiseksi työn tekee vaihtelevuus ja työn vaativuus, lisäksi on palkitsevaa päästä käyttämään omaa osaamista ja olla koulutusta vastaavassa työssä.

 

Roal on hyvä ja turvallinen työnantaja sekä myös entsyymibisnes alana kehittyy ja kasvaa jatkuvasti. Olen ollut tyytyväinen tekemiini valintoihini, täällä nautin työstani.”

Milla,

Tukipalvelu spesialisti

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 2017

“Tulin Roalille töihin kesäkuussa 2017 äitiysvapaan sijaiseksi aulapalveluihin. Vajaan vuoden kuluttua sain lisää vastuuta ja työsuhteeni vakinaistettiin. Tällä hetkellä nimikkeeni on Support Service Specialist ja toimin assistenttitiimin esihenkilönä. Vastuualueeseeni kuuluu aula- ja tehdaspalvelut, kulunvalvonta, tapahtumat, henkilöstön muistamiset sekä olen myös työterveyshuollon yhteyshenkilö. Koen nykyisen toimenkuvani olevan täydellinen minulle, se on monipuolinen ja saan tehdä paljon erilaisia asioita päivän aikana, josta nautin. Tuen työlläni koko henkilöstöä, jotta jokainen voisi keskittyä omaan työhönsä – palveluasenne on meidän tiimin ykkösjuttu.

 

Minusta täällä on hyvä olla töissä, yrityksessä oikeasti panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja tehdään asioita sen eteen. Meillä on matala hierarkia, jokaista on helppo lähestyä ja ihmiset ovat ystävällisiä. Täällä on hyvät mahdollisuudet kehittää itseään ja yrityksen puolesta siihen kannustetaan.”