Tuoteportfolio

Elintarvike-

entsyymit

Nykyaikaisessa leivontateknologiassa entsyymit ovat avainasemassa tuotteiden tasalaatuisuuden takaamisessa. Monet aiemmin käytetyt aineet, kuten bromaatti ja natriumbisulfiitti, on korvattu entsyymiteknologialla.

 

Perusentsyymi ksylanaasilla saadaan aikaan haluttu, taikinaa vahvistava rakenne. Muita käytettyjä entsyymejä ovat amylaasi ja proteaasi. Entsyymituotteet ovat usein cocktaileja, joilla päästään moniin haluttuihin ominaisuuksiin, kuten taikinan parempi käsiteltävyys ja rakenteen muodostuminen. Kuluttaja arvostaa myös leivän säilyvyyttä, jota voidaan lisätä entsyymien avulla.

 

Mehu- ja juomateollisuudessa tärkeimpiä sovelluksia ovat hedelmien ja kasvisten uuton tehostaminen pektinaaseilla. Ne rikkovat kuoriosien solujen pektiinejä, jolloin isompi osa raaka-aineesta tulee hyödynnettyä. Pektinaasien käytöllä saadaan aikaan haluttu kirkkaus ja sopiva sameus.

 

Panimoteollisuudessa käytetään betaglukanaaseja, sellulaaseja ja hemisellulaasia alentamaan vierteen viskositeettiä ja gluteenisisältöä. Samalla suodattuvuus paranee ja sameus vähenee. Entsyymit myös tasaavat laatueroja. Amylaaseilla ja glukoamylaaseilla pilkotaan tärkkelys käymiskelpoisiksi sokereiksi alkoholiteollisuudessa.

 

Viinin valmistuksessa pektolyyttiset entsyymit varmistavat suodatuksen onnistumisen. Entsyymit tukevat punaviinin värin kehittymistä ja vapautumista viinirypäleistä. Ne vaikuttavat myös viinin makuun halutulla tavalla.

Rehuentsyymit

Rehuteollisuudessa entsyymit toimivat arvokkaina työkaluina optimoitaessa tuotantoeläinten ravintoaineiden saantia. Entsyymit lisäävät rehuraaka-aineiden ravintoarvoa ja vähentävät ympäristökuormitusta. Rehuteollisuudessa yleisimmin käytetty entsyymi on fytaasi ja muut rehuteollisuudessa käytetyt entsyymit (sellulaasit, ksylanaasit ß-glukanaasit) edistävät ei-tärkkelysperäisten yhdisteiden hyödyntämistä ravintoaineina. Lihankulutuksen maailmanlaajuisen nousun vuoksi rehuentsyymien kysyntä maailmalla on voimakkaassa kasvussa.

 

Fytaasin käyttö rehuissa vapauttaa orgaanisesti sidottua fosforia kasviperäisissä rehuissa ja edistää siten rehun hyötysuhdetta eläimen ravitsemuksessa. Fytaasi myös korvaa lisäfosforin tarpeen ja samalla ympäristöön lannan mukana tuleva fosforikuorma vähenee merkittävästi.  Roal valmistaa perinteistä Aspegillus -homeesta peräisin olevaa 3-fytaasia (Finase® sekä useita bakteeripäräisiä 6-fytaaseja (Finase®EC ja Quatum® XT, TR, Blue, joiden lämmönkestävyys on todistetusti teollisten fytaasien huippua.

 

Ksylanaasin käyttö rehun valmistuksessa mahdollistaa ravintoarvoltaan vähäisimpien raaka-aineiden, kuten kuitupitoisten sivufraktioiden hyödyntämisen hyvänä ravinnon lähteenä. Roalin valmistama Econase® XT on erittäin lämmönkestävä ksylanaasi  ja soveltuu siten hyvin käytettäväksi esim. ekstrudoitujen rehujen aineosana.

 

Sellulaasien ja ß-glukanaasien käyttö rehuissa on hyvin perinteistä ja ne auttavat eläimiä käyttämään glukoosiketjuista muodostuneet kuidut ravinnon lähteenä. Kun esimerkiksi käytetään ohraa rehun raaka-aineena ksylanaasien, sellulaasien ja ß-glukanaasien käyttö parantaa merkittävästi rehun ravintoarvoa.

 

Roalin valmistamat rehuentsyymit myydään Finase®, Quantum® ja Econase® –tuotemerkkien alla. Lue lisää AB Enzymes:nja AB Vista:n sivuilta.

Tekniset

entsyymit

Teknisiä entsyymejä käytetään tekstiiliteollisuuden sovelluksissa esim. farkkukankaiden käsittelyyn kivipesun sijasta, puuvillaneuleiden nypynpoistoon, pesuaineiden valmistuksessa tehoaineena, selluloosateollisuudessa valkaisuun ja paperiteollisuudessa energiankulutuksen vähentämiseen. Toimitamme entsyymejä myös pesuaineteollisuuteen pesupulvereissa käytettäviksi tehoaineiksi.

Entsyymien käyttö

metsäteollisuudessa

Metsäteollisuus on jatkuvasti uusien haasteiden edessä. Suurimpia niistä tuotantokustannusten alentaminen tuotteiden laadun ja saannon siitä kärsimättä; pienemmät kemikaali- ja energiakustannukset ilman suuria investointeja ovat metsäteollisuuden tavoitteena.

 

Kaikilla näillä haasteilla on yhteinen nimittäjä; niihin voidaan vastata Ecopulp® entsyymien käytöllä.

 

Ecopulp®- entsyymeillä voidaan vähentää merkittävästi valkaisukemikaalien käyttöä sellun valmistuksessa.

 

Uusimpana sovelluksena on massojen entsyymikäsittelyt paperitehtailla, jonka avulla vähennetään tarvittavan jauhatusenergianmäärää massan jauhatuksessa sekä tehostetaan vedenpoistoa paperikoneella.

 

Entsyymienkäyttö metsäteollisuudessa yleistyy nopeasti. Syitä tähän ovat entsyymien spesifinen toimivuus, ympäristöystävällisyys ja energian hinnan nopea kasvu. Omat myyntikonttorimme sekä kattava jakelijaverkosto takaavat sen, että tuotteitamme on saatavilla maailmanlaajuisesti.

Tekstiilientsyymit

Tekstiilientsyymien sovellusmahdollisuuksia on useita. Tarjoamme kattavan valikoiman entsyymituotteita kaikkiin prosessivaiheisiin; mm. Denim pesuun ja valkaisuun, puuvillakankaiden esikäsittelyyn, nypynpoistoon (kuvat) ja Peroksidin poistoon valkaisuliemestä.

 

BIOTOUCH® tuotemerkin tuotteet on erityisesti kehitetty puuvillakankaiden esikäsittelyyn sekä niiden viimeistelyprosesseihin.

 

Tuotekehityksemme uusinta on matalan lämpötilan neutraalit entsyymit. Tuotteet mahdollistavat käsittelyt jo 30˚C, kun normaalisti esim. farkkupesut tehdään 50˚C-60˚C. Matalan lämpötilan käsittelyt säästävät energiaa huomattavasti laskien tekstiilitehtaiden ja pesuloiden kustannuksia ja nopeuttaen prosessia. Tämä edistää luonnollisesti myös kestävää, ympäristöystävällistä kehitystä.

 

ECOSTONE® tuotemerkin tuotteet ovat puolestaan kehitetty enemmän farkkukankaiden, Denimin käsittelyyn.

 

Tuotteitamme toimitetaan eri konsentraatioissa; käyttövalmiit entsyymit ovat loppukäyttäjille helppoja annostella suoraan prosessiin, kun taas konsentroidut tuotteet soveltuvat formuaattoreille raaka-aineiksi.

 

Entsyymituotteitamme myydään globaalisti myyntikonttoreidemme ja välittäjiemme kautta. Tuotteitamme tulee markkinoille myös tekstiiliteolllisuuden apuaineformulaattorien kautta, jotka käyttävät entsyymikonsentraattejamme raaka-aineina valmistaessaan käyttövalmiita tuotteita loppukäyttäjille.

Tutkimus ja

kehitys

T&K:n keskeisiä tehtäviä ovat uusien geenien löytäminen, olemassaolevien molekyylien parantaminen sekä Trichoderma reesei –tuotantoteknologian kehittäminen. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen sijoitetaan vuosittain noin 10 % yrityksemme liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitysosastollamme Rajamäellä työskentelee noin 50 henkeä.

 

Yhteistyö sekä kotimaisten että ulkomaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa on aktiivista ja monet projekteistamme saavat rahoitusta TEKES- ja EU-ohjelmista. Kehitämme vuosittain 2-3 uutta entsyymituotetta, jotka testataan ennen suuren mittakaavan teollista käyttöönottoa koetehtaallamme. Suojaamme keksintömme ja tutkimustyömme on johtanut jo useisiin satoihin patentteihin.

 

Tuotekehityksessä tavoitteemme ovat aina kunnianhimoiset. Tuotteidemme on täytettävä korkeat laatu- ja ympäristövaatimukset sekä tarjottava toimivia, kilpailukykyisiä ja turvallisia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin; nyt ja tulevaisuudessa.

Kotimainen

tuotantoprosessi

Koko entsyymivalmistuksemme on kotimaista ja tuotantolaitoksemme sijaitsee Rajamäellä, Nurmijärven kunnassa.

 

Tuotannossa valmistamme entsyymituotteita fermentointi-prosessilla. Käytössämme on nykyaikaista teknologiaa ja pyrimme kaikessa toiminnassamme jatkuvaan kehittämiseen.

 

Fermentointiosasto vastaa tuotantomikrobien kasvatuksesta ja kasvuliuoksen jälkikäsittelystä sekä nestetuotteiden valmistuksesta. Fermentointiosasto toimii keskeytymättömässä kolmivuorossa.

 

Asiakkaille toimitettavat lopputuotteemme ovat joko nestemäisiä tai jauheita. Jauheosasto vastaa jauhetuotteiden valmistuksesta sekä neste- ja jauhetuotteiden pakkaamisesta. Myös jauheosasto työskentelee keskeytymättömässä kolmivuorossa.

 

Tuotannon osana toimii myös prosessin kehitystiimi , joka varmistaa tuotantoprosessimme jatkuvan kehittämisen.

 

Laadunvalvontalaboratoriossamme analysoidaan tuotteiden entsyymiaktiivisuudet ja mikrobiologinen puhtaus. Laboratorio seuraa huolellisesti tuotannon kasvatuksia ja analysoi myös puolivalmisteita sekä muita entsyymiraaka-aineita. Laborantit työskentelevät jatkuvassa kahdessa vuorossa.

 

Ostotiimi huolehtii raaka-aineiden hankintaprosessista, ja varasto- ja materiaalinhallintaosastomme vastaa varastoinnista sekä lopputuotteiden lähettämisestä joko keskusvarastoon Saksaan tai suoraan globaaleihin varastoihin.

 

Kunnossapitotiimi keskittyy prosessilaitteiden ennakoivaan huoltoon ja käynnissäpitoon sekä kiinteistötekniikan ylläpitoon. Tiimin tehtäväkenttä on monipuolinen sisältäen lisäksi mm. varaosahuollon ja erilaiset tekniikan muutos- ja kehitystyöt.