Roal saavutti ISO 45001 sertifikaatin

Roal läpäisi 24.1.2019 Kiwa Inspectan sertifiointiauditoinnin työturvallisuus- ja työterveysjohtamisjärjestelmälleen. ISO 45001:2018 on uusin kansainvälinen työturvallisuuden ja työterveyden johtamisen standardi, joka julkaistiin 2018 korvaamaan vanha OHSAS 18001 sertifiointi. ISO 45001 -standardin mukaisen johtamismallin tarkoituksena on työturvallisuuden ja työterveyden jatkuva parantaminen työpaikalla, ottaen huomioon niin työntekijät, urakoitsijat, vieraat kuin muutkin sidosryhmät.

 

Uusi standardi ottaa myös yrityksen toiminnassa aiempaa laajemmin huomioon eri sidosryhmien tarpeet ja odotukset, sekä ohjaa työturvallisuuden kehittämisessä työntekijöiden osallistumista aiempaa enemmän. ISO 45001 standardi on rakenteeltaan yhdenmukainen muiden keskeisten ISO-standardien kanssa, mikä helpotti toimintajärjestelmien yhdistämistä huomattavasti esimerkiksi Roalilla jo olemassa oleviin ISO 9001 ja ISO 14001 standardeihin.

 

”Saavutimme standardin vaatiman tason hyvällä yhteistyöllä yrityksen eri osastojen välillä. Yhdenmukaisen johtamisjärjestelmärakenteen avulla aiempia sertifiointeja tehneet työntekijämme olivat isona apuna myös työturvallisuuden ja työterveyden johtamisjärjestelmän rakentamisessa. Tämä sertifiointi vahvistaa jatkuvan parantamisen mallin mukaista ennakoivaa työturvallisuustyötämme jonka tavoitteena on jatkuvasti nolla tapaturmaa ja ammattitautia.” – Antti Alanen, Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö

 

Kuvassa projektiryhmästä vasemmalta oikealle Heikki Aaltonen, Juha Ahlgren, Timo Räsänen sekä Antti Alanen. Kuvasta puuttuu projektiryhmän jäsen Olli Saira.