Rajamäellä sijaitseva entsyymituotantolaitoksemme on yksi maailman suurimmista.

Roal Oy

työnantajana

Roal Oy

työnantajana

Roal Oy on monella tavalla mainio työpaikka. Meillä on mukava ja ammattitaitoinen henkilöstö, monentyyppisiä ammatillisia haasteita korkeatasoisesta tutkimuksesta käytännön prosessinvalvontaan, nykyaikainen tuotantoteknologia ja jatkuvaa kehittämistä suosiva työilmapiiri. Tuotteemme tehostavat asiakkaidemme prosesseja, parantavat heidän lopputuotteitaan ja korvaavat monia ympäristölle haitallisia kemikaaleja; tuotteidemme menekillä onkin tällä hetkellä upeat kasvunäkymät globaalisti.

 

Omistuspohjastamme johtuen olemme myös hyvin kansainvälinen yritys. Tuotteidemme markkinoinnissa ja myynnissä teemme yhteistyötä AB Enzymesin kanssa. AB Enzymesin pääkonttori sijaitsee Darmstadtissa, Saksassa, ja myyntikonttoreita tai -edustusta on yli 50 maassa ympäri maailmaa. Kansainväliset kontaktit ovatkin osa monen työntekijämme päivittäistä työtä.

 

Esihenkilöiden tärkeimpiä tehtäviä ovat mielestämme alaisten yksilöllinen huomiointi, asioiden vieminen loppuun sekä palautteen antaminen ja tiedon välittäminen. Siksi Roalissa käydään kehityskeskustelut jokaisen työntekijän kanssa kaksi kertaa vuodessa. Henkilöstötutkimus ja siitä seuraavat toimenpideohjelmat tehdään kahden vuoden välein. Lähivuosina painotamme erityisesti esihenkilötyötä ja satsaamme runsaasti sen kehittämiseen ja tukemiseen. Kiinnitämme erityistä huomiota myös turvallisiin työoloihin sekä työntekijöidemme terveyden ja työkyvyn ylläpitoon.

 

Sovellamme kolmea työehtosopimusta. Toimihenkilöillämme on kemianalan toimihenkilösopimus, työntekijöillämme kemian perusteollisuuden tes ja ylemmillä toimihenkilöillä kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus. Kannustamme osaamisen ja pätevyyden kehittämiseen ja palkitsemme siitä.