Toimintamme koskettaa omien työntekijöidemme lisäksi monia ulkopuolisia toimijoita. Työskentelemme toimittajiemme kanssa aktiivisesti kehittääksemme toimitusketjumme sosiaalisia ja ympäristönäkökulmia.

Kestävä toimitusketju

Vastuullinen hankinta

 

Edellytämme raaka-aineiden ja palveluiden toimittajiltamme vastuullista ja eettistä toimintaa. Kaikkien toimittajiemme tulee hyväksyä eettinen ohjeistomme (Code of Conduct), joka käsittää tarkat vastuullisuusehdot liittyen työntekijöiden oikeuksiin, turvallisuuteen sekä yhtäläiseen kohteluun.

 

Tunnistamme hankintaketjumme vastuullisuusriskejä useilla eri työkaluilla ja toimintatavoilla, joiden avulla varmistamme, ettei toimintamme aliarvioi tai vaaranna ihmisoikeuksien toteutumista. Käytämme toimittajien arvioinnissa ja riskien tunnistuksessa apuna SEDEX-yhteistyöalustaa. Lisäksi toimimme yhteistyökumppanimme AB Enzymesin kautta aktiivisena jäsenenä AIM-PROGRESS foorumissa edistääksemme vastuullista hankintaa ja toimitusketjun kestävyyttä.

Logistiikka

 

Raaka-aineiden ja tuotteidemme kuljetus aiheuttaa suuren osan ympäristökuormastamme. Minimoimme logistiikasta ja tuotteidemme kuljetuksista aiheutuvia päästöjä suosimalla maantie- ja merikuljetuksia. Olemme löytäneet uusia tapoja kehittää kuljetusprosesseja ja vähentää tarvittavien kuljetuskonttien määrää, mikä laskee toiminnastamme aiheutuvia GHG-päästöjä.

Ihmisoikeudet

 

Kaikilla ihmisillä on oikeus ihmisarvoiseen kohteluun. Ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia oikeuksia ja vapauksia, joilla taataan, että jokainen ihminen voi elää arvokasta ja itsenäistä elämää ilman hyväksikäyttöä ja syrjintää. Näihin perusoikeuksiin kuuluvat kansalaisoikeudet, poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet.

Roal on sitoutunut ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja toimimaan koko toimitus- ja arvoketjussa kansainvälisesti tunnustetun YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti (UN guiding Principles on Business and Human Rights).

 

Kartoitamme riskejä auditoimalla toimittajiamme. Jos esiin nousee ihmisoikeusriskejä, selvitämme asian huolellisesti aina alkuperäiseen syyhyn asti. Saamme riskin kokonaiskuvaan lisätietoa erilaisilta kansalaisjärjestöiltä, työntekijäliitoilta ja hyväntekeväisyysjärjestöiltä. Rikkomuksiin puututaan välittömästi tarvittavilla toimenpiteillä, joilla ensisijaisesti korjataan tilanne ja estetään riskin toistumista.

 

Moderni orjuus

 

Modernia orjuutta voi tapahtua monissa muodoissa kuten pakotettuna työskentelynä, lapsityövoimana, ihmiskauppana ja kotiorjuutena. Roalilla on nollatoleranssi kaikenlaiselle ihmisten hyväksikäytölle ja teemme modernin orjuuden vastaista työtä toisen emoyhtiömme Associated British Foods plc (ABF) ABF Modern Slavery Statement ohjeen mukaisesti. Roalin eettinen ohjeistus sitouttaa alihankkijamme noudattamaan samoja periaatteita.

 

Ylin johto sekä hankinta-, laatu- ja asiakasrooleissa toimivia henkilöitä koulutetaan tunnistamaan pakotetun työvoiman merkkejä ja siihen liittyviä riskejä. Koulutuksessa opitaan toimintatavat, kun epäillään modernin orjuuden kaltaista toimintaa.