Roalille Työterveyslaitoksen korkein tasoluokitus Nolla tapaturmaa -foorumissa

Roal on saanut Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin korkeimman tasoluokituksen työturvallisuustyöstään. Korkeimman tasoluokituksen ” I – Maailman kärjessä” saavutti tänä vuonna yhteensä 31 yritystä. Tasoluokitus annetaan työturvallisuuden ja -terveyden tunnuslukujen sekä työpaikalla käytössä olevien hyvien käytänteiden perusteella. Luokituksen määrittelevät tunnusluvut eivät koske ainoastaan yrityksen omia työntekijöitä, vaan siihen vaikuttaa myös yritykselle työskentelevät urakoitsijat. Keskeisimmät raportoitavat työturvallisuuden tunnusluvut ovat erityisesti työtapaturmien määrä ja vakavuus sekä tehdyt työtunnit. Lisäksi luokitukseen vaikuttaa hyvistä käytänteistä esimerkiksi tapaturmista sekä läheltä piti -tilanteista raportointi ja oppiminen.

 

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jossa tavoite on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Foorumi on toiminut vuodesta 2003. Siihen kuuluu tällä hetkellä yli 400 työpaikkaa ympäri Suomen, joista tasoluokituksen haki lähes sata työpaikkaa. Foorumin toiminta kattaa yli 16% työllisestä työvoimasta Suomessa. Foorumin toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.

 

Lisää aiheesta Työterveyslaitoksen sivuilla.