Uuden koetehtaan virtuaaliset avajaiset

Roalin tiloissa Rajamäelle on vuosikymmeniä ollut sekä entsyymien tuotantoon suunniteltu biotekninen tehdas, että tutkimukseen tarkoitetut laboratoriot ja koetehdas. Koetehdas, jossa tutkimus ja tuotanto yhdistyvät, on sijainnut Bioteknisen tehtaan tiloissa. Tällä järjestelyllä on varmistettu toiminnan synergiaedut hyödykkeissä, kunnossapidossa ja osaamisessa. Tämä järjestely on ollut toimiva ratkaisu ja monia uusia tuotantokantoja ja prosessin paranuksia on tuotu tuotantoon tutkimuksesta tätä kautta.

 

Vaatimukset koetehtaan suhteen ovat kuitenkin vuosien saatossa kasvaneet. Vaatimukset laitteiden monipuolisuuden ja koon suhteen ovat muuttuneet. Samoin kehitykseen varattu aika on lyhentynyt ja toiminnan tehokkuutta on ollut syytä parantaa. Työturvallisuus ja ergonomia vaativat myös parantamista. Tätä mietittäessä kävi selväksi, että oli aika rakentaa aivan uudet tilat koetehdasta varten ja aloitimmekin systemaattisen suunnittelutyön uuden koetehtaan rakentamiseksi ja budjetin määrittämiseksi.

 

Toukokuun 26. päivä 2021 koitti uuden koetehtaan viralliset avajaiset. Koetoiminnan käynnistys uusissa tiloissa aloitettiin vuoden 2021 alussa ja avajaisiin mennessä toiminta saatiin jo hyvin käyntiin ja palvelemaan Roalin liiketoimintaa. Koronan takia avajaiset järjestettiin virtuaalisesti. Vaikka rokotukset Euroopassa ja USA:ssa ovat edenneet hyvin, on maahantulo Suomeen vielä erittäin rajoitettua ja siksi virtuaaliset avajaiset olivat paikallaan. Virtuaaliset avajaiset käsittivät kahden tunnin esittelyn uuteen koetehtaaseen etukäteen nauhoitettujen videoklippien avustamana. Näiden avulla esiteltiin tällä investoinnilla saavutettuja etuja: tehokkuuden parannuksia, koetoiminnan kapasiteetin kasvua, uusia teknologioita ja vielä tärkein lopuksi, parantunutta työturvallisuutta ja ergonomiaa. Virtuaalisiin avajaisiin osallistui kaikki kutsutut henkilöt mukaan lukien Associated British Food plc:n ylin johto ja isäntinä toimivat Bastiaan Romein, koetehtaan uusi päällikkö ja formuloinnin vetäjä Katja Palmunen. Ja kuten aina avajaisiin kuuluu myös nauha katkaisiin, tällä kertaa virtuaalisesti ja kohotimme (alkoholittomat) kuplajuomat avajaisten kunniaksi.

 

Tämä tilaisuus on merkki muutoksesta. Nyt on suunnittelu ja rakentaminen tehty, ja on aika keskittyä tuloksiin ja tämän mittavan investoinnin takia odotukset ovat korkealla. Koetehtaan laitteisto on suunniteltu mimikoimaan tehtaan laitteistoa mahdollisimman hyvin ja tämä auttaa uusien tuotantokantojen ja prosessin kehitysideoiden tuomista ison mittakaavan tuotantoon. Koetehtaan suurimmat fermenttorit palvelevat kehitysprosessin viimeisiä vaiheita ja tuotteiden valmistusta hyväksyntäprosesseja varten.

 

Tavoitteet ovat kirkkaat, osaamista löytyy ja laitteisto on valmis. Valmis? Käyttökunnossa, mutta koetehdas ei ole ikinä valmis. Teknologinen kehitys jatkuu kiivaana ja pysyminen edelläkävijänä markkinoilla vaatii jatkuvaa kehittymistä. Asiakkaamme ja heidän toimintaympäristönsä entsyymien maailmassa muuttuu koko ajan vaativimmiksi. Tämä pitää sisällään uudet tuotehyväksyntävaatimukset, jotka kiristyvät maailmanlaajuisesti.

 

Yhtiöiden välisissä, tavalliselle kuluttajalle näkymättömässä, kilpailuissa vain ne, jotka pystyvät tuottamaan selkeitä innovaatiota nopeasti ja joustavasti markkinoille, pärjäävät. Siksi Roalinkin kaikkien osien on toimittava saumattomasti yhteen ja hyödynnettävä uusimpia teknologiota toiminnoissaan. Uusi koetehdas on juuri se paikka, jossa kaikki nämä osaset sovitetaan yhteen.