Roal 30 vuotta

Roal Oy merkittiin kaupparekisteriin 28.8.1991. 30 vuoden taipaleelle on mahtunut paljon tapahtumia, mutta kehitykseemme vaikuttavia asioita tapahtui runsaasti jo aikaisemminkin. Roal Oy:n perustamiskokous pidettiin Helsingissä 26.6.1991, jolloin silloinen Alko Oy merkitsi kaikki osakkeet. Maaliskuussa 1993 saksalainen Röhm GmbH tuli Roalin osakkaaksi 40% osuudella. Tämä järjestely lienee ollut jo mielessä yhtiötä rekisteröitäessä, sillä tuleehan nimemme näistä kumppaneista Ro (Röhm) ja al (Alko).

 

Rajamäen biotekniikan alun lähteellä – Rajamäen lähteen puhtaan ja helposti saatavan veden johdosta alkoholitehdas alun perin perustettiin Rajamäelle

 

Miksi nämä yhtiöt päättivät lyödä hynttyynsä yhteen ja miksi toimipaikkamme on Rajamäellä? Vuonna 1888 Rajamäelle perustettu Hyvinge Fabriks Ab päätyi Oy Alkoholiliike Ab:n haltuun Kieltolain jälkeen vuonna 1932. Hyvinge Fabriks oli tehnyt leivontahiivaa viljasta, väkiviinaa hiivavierteestä sekä väkiviinasta edelleen väkiviinaetikkaa eli nykytermein hyödynsi aikansa bioteknistä osaamista teollisessa mittakaavassa. Hiivan ja viinan valmistuksen ohella Rajamäellä alkoi mikrobiperäisten entsyymien valmistus vuonna 1957, lähinnä polttimoteollisuutta varten. Röhm GmbH oli taas aloittanut Darmstadt:ssa, Saksan Hessenissä, entsyymien valmistuksen fermentoimalla vuonna 1933 käyttäen pintaviljelytekniikkaa.

 

Alko aloitti yhteistyön VTT:n kanssa vuonna 1971 kehittääkseen alfa-amylaasituotantoa polttimokäyttöön. 1990 -luvulle tultaessa Röhm pintaviljelyyn erikoistunut entsyymitehdas oli tullut teknologisen tiensä päähän, samaan aikaan Alko etsi kumppania bioteknisen tuotannon laajentamiseksi. Yhtiöt löysivät toisensa ja perustivat yhteisyrityksen, joka mahdollisti Röhm:n Saksan tehtaan sulkemisen.

 

Alko Oy oli vuonna 1985 rakentanut oma koetehtaan entsyymituotantoa varten Salmisaaren toimipisteelleen Helsinkiin, jossa sijaisi myös biotekninen tutkimusyksikkö ja Alko Oy:n pääkonttori. Tämän kehityksen pohjalta Rajamäen entsyymitehdas käynnistyi vuonna 1988. Tuotantokapasiteettia tarvittiin 1990-luvun alussa lisää, jolloin Röhm valikoitui kumppaniksi ja samalla kun Roal Oy perustettiin fermentointikapasiteettia kasvatettiin kolmikertaiseksi. Laajennettu tuotantolaitos otettiin käyttöön joulukuussa 1993 ja laajennuksen arvo oli silloin merkittävä 100 miljoonaa Suomen markkaa eli noin 20 miljoonaa euroa.

 

Alko oli jo 1980-luvulla tehnyt päätöksen yhdistelmä-DNA tutkimuksen käynnistämisestä, lisäksi sellulaasi-entsyymin valmistus Trichoderma -homeen avulla alkoi vuonna 1982. Vuonna 1995 alkoi fytaasi-entsyymin valmistus Trichoderma-homeessa GMO tekniikkaa hyödyntäen. Aiemmin fytaasia oli tuotettu Aspergillus-homeessa, mutta GMO tekniikan avulla tuottoa saatiin parannettua merkittävästi kun siirryttiin käyttämään Trichoderma -hometta.

 

Tehdas vuonna 2002

 

Vuonna 1997 Röhm osti 10 prosenttia lisää Roalin osakekannasta ja siten omistusosuudet menivät 50/50. Samana vuonna Röhm osti Alkon seuraajayhtiön Primalcon bioteknisen liiketoiminnan ja Primalco keskittyi alkoholi -liiketoimintaan sekä vaihtoi nimensä myöhemmin Altiaksi.

 

Vuosi 1999 on merkittävä Roal Oy:n historiassa: sinä vuonna englantilainen monialayhtiö Associated British Foods plc osti Röhm:n entsyymi liiketoiminnan ja sen myöstä puolet Roal Oy:n osakekannasta. Tästä käynnistyi uusi vaihe yhtiön kehittämisessä. Vuonna 2001 avattiin uusi jauhemaisten tuotteiden tuotantolinja ja rakennettiin uusi kuivuri. Koetehdas siirtyi Salmisaaresta Rajamäelle seuraavana vuonna ja tässä vaiheessa Roalilaisia oli 51 henkeä. Kehityksessä oli myös kanto kaskessa. Maailman suurin entsyymien valmistaja, Novozymes A/S käynnisti kesällä 2001 välimiesmenettelyn Primalcoa (myöhemmin Altia) vastaan liittyen immateriaalioikeuksien käyttöön.

 

Tehdas vuonna 2009

 

Tulin Roalin toimitusjohtajaksi vuonna 2007 ja Roalin kehittäminen jatkui. Tuotantoa laajennettiin liki kaksinkertaiseksi vuonna 2008, tällöin investoinnin suuruus oli 24 miljoonaa euroa ja roalilaisten määrä kasvoi yli sataan henkeen. Tässä yhteydessä myös poistettiin tuotannon pullonkauloja ja automaatiojärjestelmä modernisoitiin. Hieman myöhemmin otettiin käyttöön SAP toiminnanohjausjärjestelmä, joka yhdistettiin automaatiojärjestelmäämme. Hyödyketuotanto uudistettiin 15 miljoonan euron investoinnilla vuonna 2015.  Tässä vaiheessa meitä roalilaisia oli 140. Tämän projektin myötä vedenkulutuksemme laski merkittävästi ja saimme energiatehokkuutemme nostettua uudelle tasolle. Vuonna 2019 laajensimme jälleen kapasiteettiamme noin 40 prosentilla ja 36 miljoonalla eurolla. Tällöin henkilöstömäärämme kasvoi nykyiselleen eli 160 henkilöön. Tällöin tehtiin myös merkittävä parannus Bacillus -fermentoiteihin ja sitä kautta leivontaentsyymien tuotantoon.

 

Tehdas vuonna 2020

 

Suuren tuotantolaitoksen lisäksi Rajamäellä toimii osaava tutkimus- ja tuotekehitysosasto (T&K), joka tänä päivänä hyödyntää monipuolisesti uusimpia synteettisen biologian teknologioita. Yrityksen tähän asti merkittävin T&K-investointi on uusi koetehdas, jonka virtuaalisia avajaisia vietettiin muutama kuukausi sitten.

 

Roal Oy:n Biotalo uuden koetehtaan rakentamisen jälkeen, taustalla tehdas vuonna 2021

 

Näiden vuosien aikana olemme työskennelleet Roalissa tavoitteellisesti, haasteita pelkäämättä ja uutta oppien. Tällä toiminnalla olemme onnistuneet voittamaan asiakkaiden luottamuksen kilpailukykyisten ja lisäarvoa tuottavien tuotteiden toimittajana ja siten kasvattamaan toimintaamme. 2020-luvulle tul­ta­essa meistä on kehittynyt varteenotettava teollinen toimija maailmanmarkkinoille. Määrä­tie­toi­sella työskentelyllä, onnistumisilla ja oikea-aikaisilla päätöksillä olemme ansainneet myös omista­ji­emme luot­tamuksen. Näistä syistä Roaliin on investoitu merkittäviä summia ja uusia projekteja on jo suunnitteilla. On ilo olla osana kehittyvää yritystä ja osa sen 30-vuotista historiaa.

 

Roalia ja roalilaisia 30 vuodesta onnitellen,

 

Pekka Kekki

Toimitusjohtaja