Roal jalostusarvoltaan Suomen paras bioyhtiö

IBC Finlandin (Industrial Biotechnology Cluster Finland) vuosiseminaarissa 17.3.2016 Dr Martti Kulvik, ETLA esitteli analyysin, jossa todettiin Roalin olevan jalostusarvoltaan Suomen paras bioyhtiö. Analyysissä käytettiin vuoden 2013 tietoja. Alla ote esityksestä.

 

Dr Martti Kulvik, ETLA:  ”Have investments in biotechnology created value in Finland?”

 

Eräs yleinen näkemys:

“Bioteknologiaan on satsattu 500 miljoonaa, eikä se ole tuottanut yhtään mitään”

Tekes-seminaari Creating value from intangible assets, 4.12.2014

Kommenttipuheenvuoro IT-sektorilta

 

Tuottamatontako?
Ei nyt sentään, sillä suomalainen bioteknologia

 • on vakaa ala,
 • jonka arvonlisäkehitys on kilpailukykyinen koko yrityssektoriin verrattuna ja
 • jossa kadonneidenkin yritysten kierrätetty aineeton pääoma tuottaa tulosta

Jalostusarvo osoittaa, minkä verran yritys on omalla toiminnallaan, työntekijöittensä työllä ja käytettävissä olevalla laitteistolla lisännyt ostettujen aineiden ja ulkopuolisten palveluiden arvoa.

 

Laskukaava tuloslaskelman eristä:

Jalostusarvo = liiketulos – käyttöomaisuuden myyntivoitot + poistot + henkilöstökulut

 

Analysoinnin saldoa:

 • IPR:ien ja osaamisen seuraaminen vaatii mikrotason tarkastelua
 • onnistumiset ovat jääneet tarkasteluissa piiloon
 • Valituista 17 kadonneesta yrityksestä…
 • …5 katosi tai epäonnistui: IPR:t & yritys hävisivät
 • …3 sinnittelee – ei voida puhua varsinaisesta menestyksestä
 • …9 tuottaa arvoa – joko kotimaassa tai maailmalla
 • Kotimainen rahoitus- ja markkinaosaaminen eivät riitä tuotteiden globaaliin kaupallistamiseen
 • ”epäonnistumiset” tapahtuvat harvestoinnin kynnyksellä
 • taitolajina hyötyjen oikea jakokulma: kotimaa vs. ulkomaat
 • henkilöstön osaaminen, tuotteet ja IPR:t huippuluokkaa
 • Suomalaiset bioteknologiayritykset ovat tuottavia ja ne kasvattavat arvoa kiihtyvällä tahdilla

 

LÄHDE:

”Have investments in biotechnology created value in Finland?” Dr Martti Kulvik, ETLA (Fin)

Liite:  IBC_Kulvik_17_03_2016.pdf