Roal Oy sai Kemianteollisuuden kunniamaininnan turvallisuustyöstä

Kemianteollisuus jakoi turvallisuuspalkinnot 2014 Kemianteollisuuden Teemafoorumissa 27.11.2014. Tilaisuudessa Roal Oy sai turvallisuustyöstään kunniamaininnan. 

 

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla kannustetaan Responsible Care -vastuullisuusohjelmassa mukana olevia yrityksiä entistäkin tavoitteellisempaan turvallisuustyöhön, parempiin tuloksiin ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Palkinnon jakavat yhteistyössä Kemianteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Arvioinnin perustana ovat yrityksissä seurattavat turvallisuustason kehityksestä kertovat tunnusluvut, toteutetut kehityshankkeet ja hyvät käytännöt. Palkinto on tunnustus esimerkillisestä turvallisuustyöstä.

 

Kunniamaininnan saanut Roal Oy on ottanut käyttöön lähes reaaliaikaisen hengitysilman pölyn kokonaisproteiinitason mittaamisen ja seurannan. Jauhetuotannon ongelmakohtiin voidaan tarttua nopeasti ja näin estää altistuminen entsyymipölylle. Yrityksen ainutlaatuinen ratkaisu ja tarttuminen edelläkävijänä alan erityiskysymykseen on tunnustuksen arvoinen turvallisuusteko.

 

”On ilo huomata, kuinka määrätietoisesti turvallisuustyötä tehdään ja kehitetään kemian alan yrityksissä”, summaa Kemianteollisuus ry:n vanhempi asiantuntija Merja Vuori raadin mietteitä.

Kunniamainintaa olivat vastaanottamassa projektikoordinaattori Sauli Toikka, laadunvalvontapäällikkö Susanna Eerola sekä työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Antti Alanen.