Roal Oy päivittänyt ISO-9001:2015 laatu- ja ISO-14001:2015 ympäristöjärjestelmänsä uusien standardien mukaisiksi

Roal Oy on sertifioinut laatu- ja ympäristöjärjestelmänsä uusien ISO – standardien mukaisiksi. Roal Oy:lla on ollut laatujärjestelmä käytössä jo vuodesta 1994 lähtien ja ympäristöjärjestelmä implementoitiin tehtaalle 2015. Järjestelmien päivitys uuden, 2015 vuonna julkaistun, standardin tasolle aloitettiin 2016 ja sertifiointi toteutettiin vuoden 2017 alkupuoliskolla. Kehitystyössä on ollut mukana eri organisaation tasot tuotekehityksestä lopputuotevalmistukseen.

 

Uudet järjestelmät parantavat entisestään yrityksen riskinhallintatoimenpiteitä sekä auttavat ymmärtämääntoiminnalle tärkeimpiä sidosryhmiä. Tarkastelussa ei ole pelkästään kyse tuotantolaitoksen aiheuttamista riskeistä ulospäin vaan myös tuotantolaitokselle ja toiminnalle kohdistuvista riskeistä, kuten luonnonvarojen rajallisuus sekä sidosryhmien, kuten viranomaisten, vaatimusten ymmärtäminen. Järjestelmät painottavat riskien lisäksi mahdollisuuksien tarkastelua, joilla tarkoitetaan mm. jätevirtojen ekologisempaa käsittelyä ja keinoja tunnistaa parannuskohteita esimerkiksi yhteistyöfoorumeiden avulla. Ympäristöjärjestelmän avuksi on otettu käyttöön tuotteen elinkaaritarkastelu, jonka avulla pyritään tunnistamaan valmistustoimitusketjussa ympäristönäkökohtia joihin yritys voi vaikuttaa. Toisaalta teollisuusentsyymit ovat itsessään prosessiparanteita, jotka vähentävät energian ja veden kulutusta sekä korvaavat vaarallisia kemikaaleja. Siten entsyymituotteista voidaan puhua kestävän kehityksen edistäjinä.

 

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien päivittäminen on nostanut Roal:n toiminnan uudelle tasolle, jolla ymmärretään entistä paremmin toimintaympäristömme ja siihen liittyvät sidosryhmät. Haluamme taata asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua ja laadukkaimpia tuotteita ympäristönäkökulmat huomioiden ja jatkuvasti toimintaamme parantaen.

 

Heikki Aaltonen,

 

Continuous Improvement Manager