Roal Oy:lle FSSC 22000 standardin mukainen elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifikaatti

Roal Oy:n entsyymituotannolle on myönnetty FSSC 22000 elintarviketurvallisuuden toimintajärjestelmäsertifikaatti. Se kattaa hyvien tuotantotapojen ohjauskäytännöt standardien ISO 22000:n ja ISO/TS 22002-1 mukaisesti sisältäen mm. seuraavat tukiohjelmat: tuotannon hyödykkeiden soveltuvuus (kuten vesi, höyry, ilma, paineilma), tuotannon puhtaus, siisteys ja järjestys, toimiva tuholaistorjunta, ennakoiva kunnossapitotoiminta ja henkilöstön hygienia.  Järjestelmässä on myös vaatimukset palveluiden hallintaan ja työntekijöiden ohjaamisen elintarviketurvallisiin työskentelytapoihin. Ennen kaikkea elintarviketurvallisuusohjelma varmistaa tuotantoprosessien elintarvike- ja rehuentsyymien tuoteturvallisuutta.

 

FSSC 22000 on kansainvälisesti hyväksytty Global Food Safety Initiative:n (GFSI) mukainen tuoteturvallisuusjärjestelmä.   Se perustuu riskipohjaiseen tuoteturvallisuuden hallintaan raaka-aineista tuotteiden varastointiin ja kuljetukseen. Roal:ssa sertifikaatin hankintaan osallistui henkilökuntaa kaikista tuotannon tiimeistä.  Aloitimme kehitystyön ISO 22000 vaatimustenmukaisuudesta kattamaan FSSC 22000 järjestelmä tammikuussa 2015.  Sertifiointihankkeen aikana kasvatettiin hygieniaosaamista, järjestettiin koulutuksia, päivitettiin dokumentaatiota ja kehitettiin toimintaa riskinarviointien perusteella. Sertifikaatti myönnettiin joulukuussa 2015.

 

Vilma Ikonen, Quality Management Specialist