Tehtaan laajennus on valmistunut – Moose is loose!

EU:n komission elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea (Standing committee on food chain and animal health) on kokouksessaan helmikuussa 2010 hyväksynyt FINASE EC -tuotteiden käytön EU:n alueella mm. sikojen ja siipikarjan rehujen valmistuksessa.

 

FINASE EC:n rekisteröintinumero on 4a12. FINASE EC parantaa fosforin sulavuutta eläinten rehuissa ja vähentää lannan ympäristönkuormitusta.Roal Oy valmistaa FINASE EC:tä jauhemaisina ja nestemäisinä tuotteina.

 

Lisätietoja www.abenzymes.com ja www.abvista.com

 

http://www.abvista.com/products/enzymes/phylase/finase/finase-ec

 

Laajennuksen yhteydessä kehitimme monia tuotantolaitoksemme kriittisiä toimintatapoja; päivitimme esim. SOPit, eli standardoidut toimintatavat. Työturvallisuus- ja ympäristöasiat ovat niin ikään olleet mittavien uudistusten kohteena. Uudistusten läpivientiä tukemaan järjestimme tuotannon henkilöstölle yhteensä 55 koulutustilaisuutta, joissa osallistumisaktiivisuus oli yli 90 %.