COVID-19 päivitys

Käyttöönottamamme liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma on osoittautunut toimivaksi ja sen avulla voimme toimia täydellä kapasiteetilla ja lisätä tuotantomääräämme kuitenkin turvaamalla ja priorisoimalla työntekijöidemme terveyttä ja hyvinvointia.

 

Tuotantolaitoksemme on luokiteltu huoltovarmuuskriittiseksi ja noudatamme suositeltuja toimintaohjeita varmistaaksemme tuotteiden toimituksen globaaleille asiakkaillemme.

 

Hallitusten asettamat sulkutoimet maailmalla voivat joissain tapauksissa vaatia hieman pidempiä toimitusaikoja, mutta pidämme osana yritysvastuutamme minimoida keskeytykset sidosryhmillemme tällä haastavalla ajanjaksolla.