Puhelinvaihde: + 358 9 290 420

Olemme töissä Roalissa!

Marja-Leena, SAP-asiantuntija, tuotanto

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 1996

"Työhöni kuuluu SAP-asiantuntijana toimiminen tuotannossa. Teen tiivistä yhteistyötä tehdaspäällikön, laadunvalvonnan, varaston ja tuotannon kanssa. Työ pitää sisällään paljon kommunikointia niin ulkomaisten kuin kotimaistenkin yhteistyökumppanien kanssa. Yksi tärkeimmistä ulkomaisista kontakteista on myyntiyhtiömme Saksassa, jonne kommunikointi tapahtuu päivittäin.

Roal on kehittyvä yritys ja kehityksen kautta on avautunut myös työntekijöille uusia mahdollisuuksia kehittyä omassa työssään. Työn monipuolisuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet työskennellä eri osa-alueiden ammattilaisten kanssa ja uuden oppiminen innostavat. Jokainen työpäivä on erilainen ja uusia haasteita täynnä, joiden ratkomisessa mukava työyhteisö auttaa."


 

Joni, prosessityöntekijä, tuotanto

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 2014

"Työskentelen prosessityöntekijänä tuotannossa. Sain tietää yrityksestä tutun kautta, kiinnostuin paikasta ja soitin tuotannon esimiehelle hyvissä ajoin keväällä. Pääsin haastatteluun ja kesätöihin. Kesä meni mukavasti, hyvässä tiimissä oli kiva työskennellä. Samassa tiimissä avautui vakinainen paikka kesän jälkeen. Uskon, että motivaationi työskennellä sekä oma-aloitteisuuteni huomattiin, koska sain tuon vakinaisen paikan loppuvuodesta.

Tiimissämme autetaan toisia ja yhteistyössä pohditaan asioita, vaikka jokaisella on oma vastuualueensa. Tiimin esimies on sopivan vaativa, osaa hommansa ja antaa apua aina tarvittaessa. Firma on hyvän kokoinen, raja-aitoja ei ole osastojen välillä ja työkavereihin on helppo tutustua. Eniten nautin siitä, ettei yksikään työpäivä ole samanlainen kuin edellinen vaan vaihtelua riittää."

 

 

Päivi, laatukoordinaattori, tuotanto / laadunvalvontalaboratorio

Työskennellyt Roal Oy:ssa vuodesta 2000

"Työskentelen laadunvalvontalaboratoriossa, jossa seuraan fermentaatioiden, raaka-aineiden ja tuotteiden mikrobiologisia puhtauksia sekä sekä ylläpidän tuotantokantoja joita käytetään fermentaatioravisteluissa.

Työskentely Roalissa on hyvin haastavaa koska tilanteet muuttuvat välillä nopeasti ja niihin on osattava reagoida. Nopeaan reagointiin auttaa se, että työntekijät ovat kaikki tuttuja joten on helppo kommunikoida toisten kanssa."


 

Olli, prosessi-insinööri, tuotanto

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 2006

"Tehtäviini kuuluu fermentointiprosessin suunnittelu ja seuranta, ja sitä kautta myös tuotantoprosessin tekninen kehittäminen ja pullonkaulojen poisto. Lisäksi vastaan tuotannon päivittäisestä työnohjauksesta. Olen myös aktiivisesti mukana työturvallisuusjärjestelmän ylläpidossa ja toimin asiantuntijana työturvallisuusasioissa.

Työni on monipuolista ja vaihtelevaa. Laitteita on paljon ja niissä riittää tutkittavaa ja parannettavaa, prosessissa yhdistyy sekä prosessiteknologia että biotieteet haastavaksi ja mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.

Roalissa on paljon osaavia ihmisiä, joiden kanssa on ilo työskennellä. Työsuojelukulttuurin luominen koko organisaation kanssa on myös mielenkiintoinen kehittämisalue jossa saa olla tekemisissä kaikkien Roalilaisten kanssa."


 
  

Kari, erikoistutkija, tutkimus ja tuotekehitys

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 2007

"Työskentelen useassa tuotekehitysprojektissa. Työskentely tapahtuu pääasiassa ryhmässä, jossa ryhmän kullakin jäsenellä on oma erikoisosaamisalueensa. Työnkuvaani kuuluu uusien entsyymiaktiivisuuksien seulominen mikrobeista, entsyymien puhdistaminen, entsyyminen ominaisuuksien karakterisointi, entsyymien rakennetutkimukset ja entsyymien ominaisuuksien muuttaminen kohdennetun mutageneesin avulla. Lisäksi työhöni kuuluu keksintöjen patentointiin osallistuminen ja kilpailijoiden patenttien seurantaa.

Työ on haastavaa. Työssäni voin tehdä itsenäisiä päätöksiä. Saan motivaatiota ryhmätyöskentelystä jolla voidaan ratkaista ja saavuttaa isompia kokonaisuuksia. Koen myös motivoivana tekijänä mahdollisuuden seurata keksinnön etenemistä tehtaalle tuotantoon ja edelleen markkinoille."


 

Sanna, tutkimusavustaja, tutkimus ja tuotekehitys

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 1998

"Tehtäviini kuuluu laboratoriomitan fermentoinnit ja niihin liittyvät analyysit, analyysien primääritulkinta ja niiden dokumentointi. Kerään ja kirjaan analyysituloksia ja kasvatusaikaista tietoa sekä annan tarvittaessa kasvatuksiin liittyvää ohjausta. Osallistun kasvatuksiin liittyvien laitteiden kalibrointeihin ja käyttökuntoa ylläpitäviin toimintoihin. Vastaan laboratorioiden tarviketilauksista. Vastuullani on myös sovittujen projektien osakokonaisuuksien läpivienti.

Pidän työstäni, siksi täällä on ihan mukava olla töissä."

 

 

Janita, vuorotyönjohtaja, tuotanto / fermentointiosasto

Työskennellyt Roal Oy:ssä vuodesta 2009

"Työskentelen vuorotyönjohtajana tuotannossa. Sain tietää Roalista opiskelujeni kautta, kiinnostuin yrityksestä ja hain hyvissä ajoin kesätöitä. Ensimmäinen kesätyöni T&K:n laboratoriossa meni varmaankin hyvin, koska toisena kesänä sain suoraan kesätyön tuotannon puolelta. Jatkoin töitä kesän jälkeen määräaikaisena prosessityöntekijänä ja samalla tein Kemiantekniikan insinööritutkintoni lopputyön. Vajaan vuoden työskentelyn jälkeen minut vakinaistettiin ja muutaman vuoden päästä ylenin vuorotyönjohtajaksi.

On hienoa olla töissä yrityksessä, jolla on hyvät tulevaisuudennäkymät. Työkaverit ovat mukavia ja heidän kanssaan on kiva työskennellä. Mielenkiintoiseksi työn tekee vaihtelevuus ja työn vaativuus, lisäksi on palkitsevaa päästä käyttämään omaa osaamista ja olla koulutusta vastaavassa työssä.

Roal on hyvä ja turvallinen työnantaja sekä myös entsyymibisnes alana kehittyy ja kasvaa jatkuvasti. Olen ollut tyytyväinen tekemiini valintoihini, täällä nautin työstani."