Puhelinvaihde: + 358 9 290 420

 

    

 

Roal Oy:n toimintapolitiikka

 

Roal Oy sitoutuu sekä yhteiskuntavastuullisuuteen, että laatu-, tuoteturvallisuus-, energia-, ympäristö- ja työturvallisuusprosessien noudattamiseen kaikessa toiminnassaan.

 

Roal Oy:n toiminnan tavoite on olla asiakaslähtöinen ja luotettava yhteistyökumppani, joka takaa toiminnallaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien menestymisen.

 

Roal Oy:n toimintaa ohjaavat järjestelmät perustuvat tuotespesifikaatioiden ja tuotannonsuunnitteluprosessin (S&OP) mukaiseen tuotantoon, vastuullisuuteen sekä jatkuvaan parantamiseen. Näitä kolmea tuotantoprosessin tukipylvästä ohjaavat sertifioidut laatu-, elintarviketurvallisuus-, ympäristö- sekä energiatoimintajärjestelmät.

 

Työturvallisuus- ja laatutavoitteet noudattavat yhtiön nollatoleranssi- eli ”Target zero” -toiminta-ajattelua. Roal Oy sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevia lakeja ja viranomaisvaatimuksia sekä ABF Ingredients:n globaalia turvallisuus-, terveys- ja ympäristöpolitiikkaa.

 

TUOTESPESIFIKAATIOPROSESSI

Roal Oy takaa toiminnallaan korkeatasoiset tuotteet. Tuotteiden laadun ylläpitämistä ohjataan tuotespesifikaatioprosessilla ja HACCP -pohjaisella riskienhallinnalla. Tuotteet täyttävät myös Kosher- ja Halal – vaatimukset sekä rehuvalmistuksen hygieniavaatimukset.

 

VASTUULLISUUS

 

Roal Oy toiminnan vastuullisuus perustuu ISO 26000 – yhteiskuntavastuu standardiin, sekä konsernin yhteiskuntavastuusopimuksiin. Roal Oy takaa toiminnallaan sidosryhmien asettamien velvoitteiden täyttämisen sekä toimintaympäristöön kohdistuvan vastuullisen toiminnan.

 

Roal Oy sitoutuu hallitsemaan riskejä kontrollihierarkian mukaisesti. Johto on vastuussa työturvallisuus-, laatu- ja ympäristöriskien hallinnasta ja tietouden jalkauttamisesta. Jokainen yrityksen työntekijä on velvollinen toimimaan vastuullisesti, ottaen huomioon työturvallisuus-, laatu ja ympäristöasiat jokapäiväisessä toiminnassaan.

 

JATKUVA PARANTAMINEN

 

Kaikkea Roal Oy:n toimintaa ohjaa halu olla johtava entsyymituotteiden valmistaja globaaleilla markkinoilla. Tämän edellytyksenä on tuotannon jatkuva parantaminen, jota ohjaavat laatu- ja sen tukijärjestelmät.

 

Johdon seuraa tärkeimpiä työturvallisuus-, laatu- ja ympäristötunnuslukuja, joiden pohjalta ohjataan tuotantoa ja tuotantolaitoksen suunnitelmia. Roal Oy:n jatkuva parantaminen perustuu ISO – standardin mukaiseen jatkuvan parantamisen – malliin, joka luo pohjan tilikausikohtaisille investointipäätöksille. Investointien tarkoituksena on parantaa turvallisuuteen, terveyteen, ympäristöön sekä laatuun kohdistuvien riskien ja velvoitteiden tehokasta hallintaa sekä löytää kustannustehokkaita keinoja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Henkilöstön tietoutta työturvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioissa pidetään yllä säännöllisellä kouluttamisella sekä työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa edellä mainittuihin asioihin aloite- ja poikkeamajärjestelmien avulla.

Roal:n johto sitoutuu toimintapolitiikan toteuttamiseen omalla esimerkillään, seuraamalla, ohjaamalla ja varmistamalla, että politiikka otetaan käyttöön ja että siitä tiedotetaan ja se pannaan täytäntöön.